นพ.ทินภัทร ปิยะพรมดี

นพ.ทินภัทร ปิยะพรมดี (หมอต้อม)

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 48950

พูจองคลินิก ยกระดับความงาม มาตรฐานเกาหลี
ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CERTIFICATE SPECIALIST

 • Dermatology Academy ADAC conference , Aug 2016
 • Natural Elegance , natural Restyland filler injection , Oct 2016
 • Soft Cadaver dissection at Chulalongkorn University , 2017
 • FATS (Forum of Adipose Tissue & Stem Cell) liposuction& Grafting , Malaysia , Sep 2018
 • Integration derma filler injection & Overall syndrome by Medyceles , Dec 2020
 • Advance filler injected Froehead & Temples by Medyceles, Dec 2021
 • Attendance Korea dermatologist , 2022 Seoul Korea
 • Hair Transplantation Trianing Academy , 2022 Bangkok Thailand
 • Professional Korea Aesthetic Training Open Rhinoplasty, 2023 Seoul Korea
 • Co-Trainer of Medyceles Academy Trainer 2022 , 2023 (Neuramis)
 • Co-Trainer of YVOIRE 2022 , 2023
 • Co-Trainer of NABOTA Academy 2022 , 2023