นพ.เกริกวิชย์ วิสิฐสกุลชัย (หมอตูน)

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 41074

พูจองคลินิก ยกระดับความงาม มาตรฐานเกาหลี
ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Certificate of Training/Participate

  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกแพทย์สภาแห่งประเทศไทย
    ศัลยกรรมตาสองชั้น เสริมจมูกเทคนิคโคลส / โอเพ่น / เซมิโอเพ่น / เสริมคาง / เสริมหน้าอก / ยกกระชับหน้าอก ดูดไขมัน ผ่าตัดหนังหน้าท้อง

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่งฯ จาคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคุณแพทย์ศาสตร์
    ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาสัยมหิดล