ศัลยกรรมลักยิ้ม

ศัลยกรรมลักยิ้ม


คือ การผ่าตัดเพื่อสร้างลักยิ้มด้วยการทำให้เกิดรอยบุ๋มบริเวณใบหน้า (แก้ม) โดยเลียนแบบธรรมชาติ ลักษณะรอยยิ้มมี 2 แบบ

1.แบบเป็นจุด

2. แบบเป็นขีด

# ลักษณะ และ บริเวณที่ทำลักยิ้ม