เกี่ยวกับเรา

พูจองคลินิก

ยกระดับความงาม
มาตราฐานเกาหลี

บริการศัลยกรรมและหัตถการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ไทยและแพทย์เกาหลี ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ช่วยแนะนำดูแลเอาใจใส่ประทับใจทุกบริการ

บริการศัลยกรรมและหัตถการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ไทยและแพทย์เกาหลี ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ช่วยแนะนำดูแลเอาใจใส่ประทับใจทุกบริการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  • รางวัล ” Medycelless Exclusive Customer Awards 2018 ติด Top 1 ใน 20 คลินิก ที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดในประเทศไทย
  • รางวัล ” Medycelless Exclusive Customer Awards 2019 ติด Top 1 ใน 20 คลินิก ที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดในประเทศไทย
  • รางวัล ” Medycelless Exclusive Customer Awards 2021 ติด Top 1 ใน 20 คลินิก ที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดในประเทศไทย
  • รางวัล 1 ใน Top คลินิก ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์ Restylane จากสวีเดน สูงที่สุดในนประเทศไทยประจำปี 2021
  • รางวัล “Apphrodite Diamond Award 2021” ติด Top1 ใน 3 คลินิกที่มียอดใช้ Botulinum Toxin Nabota สูงสสุดในประเทศไทย
  • รางวัล “Top Spender Aestox Award ปี 2020” ติด 1 ใน Top คลินิกที่มียอดใช้ Botulinum toxin Aestox สูงสุดในประเทศไทย

ประวัติคุณหมอ