ฆสพ.สบส 789/2566

พูจองคลินิก

ยกระดับความงาม
มาตรฐานเกาหลี

บริการศัลยกรรมและหัตถการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ไทยและแพทย์เกาหลี ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ช่วยแนะนำดูแลเอาใจใส่ประทับใจทุกบริการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล "Medycelless Exclusive Customer Awards 2018"
ติด Top 1 ใน 20 คลินิก ที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดในประเทศไทย

รางวัล "Medycelless Exclusive Customer Awards 2019"
ติด Top 1  ใน 20 คลินิก ที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดในประเทศไทย

รางวัล "Medycelless Exclusive Customer Awards 2021"
ติด Top 1 ใน 20 คลินิก ที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดในประเทศไทย

รางวัล 1 ใน Top คลินิก ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์ Restylane จากสวีเดน
สูงที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2021

รางวัล "Apphrodite Diamond Award 2021"
ติด Top 1 ใน 3 คลินิกที่มียอดใช้ Botulinum Toxin Nabota สูงสสุดในประเทศไทย

รางวัล "Top Spender Aestox Award ปี 2020"
ติด 1 ใน Top คลินิกที่มียอดใช้ Botulinum toxin Aestox สูงสุดในประเทศไทย