ศัลยกรรมปาก

ศัลยกรรมปาก

ศัลยกรรมปากบาง/กระจับ (VIRGIN KISS)

เป็นการศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปากให้ได้รูปกระจับสวยงาม ด้วยการผ่าตัดริมฝีปาก
เพื่อเอาหนังส่วนเกินออกแล้วเย็บริมฝีปากใหม่ให้สวยได้รูป เป็นการแก้ปัญหาริมฝีปากที่หนา
ผิดปกติให้บางลง สามารถทำได้ทั้งริมฝีปากบนและริมฝีปากล่าง

# ช่วงอายุที่เหมาะสม : อายุ 20 ปีขึ้นไป

สามารถแก้ไข้ได้ 2 เทคนิค คือ ภายใน และ ภายนอกช่องปาก

วิธีการรผ่าตัดขี้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละบุคคล

โดยแพทยเ์ป็นผู้ประเมิณและขี้นอยู่กับความต้องการของคนไข้

นิยมทำให้เป็น รูปกระจับหรือรูปทรงปีกนก ส่วนริมฝีปากล่างส่วนใหญ่นิยมผ่าตัดเอาเนื้อที่
ห้อยไม่ได้สัดส่วนออกเพื่อให้รับกับปากบน