เสริมจมูก

คือการเสริม/ตกแต่ง หรือ ปรับรูปทรงของจมูก เพื่อให้รับกับใบหน้า สำหรับคนที่มี โครงสร้างของจมูกที่ไม่ได้รูปสมส่วน ด้วยเทคนิค Triple lock

เป็นเทคนิคเฉพาะที่สามารถล็อค 3 จุด(ชั้นใต้เนื้อเยื่อหุ้มจมูก, ใช้ซิลิโดนแกนล๊อก,และล๊อคตรงปลายจมูก) ป้องกันการเบี้ยวเอียง และ การทะลุปลายจมูกบิดได้

การศัลยกรรมเสริมจมูกแบ่งออกเป็น 3 วิธี
1.เสริมจมูกซิลิโคน

2.เสริมจมูกด้วยซิลิโคน และกระดูกอ่อนหลังใบหู+ซี่ โครง

3.0PEN

# มีเทคนิดอื่นๆ # แก้ทรงปลายจมูกด้วยเทคนิก INTERDOME และ เทคนิคการเพิ่มเนื้อเยื่อเทียม
หรือ ตัดปีกจมูกร่วมด้วย

# ช่วงอายุที่เหมาะสม : อายุ 20 ปีขึ้นไป